Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Tự nhiên

Tổ Tự nhiên

Cập nhật lúc : 21:22 04/09/2013  

Đôi nét về tổ CM

Điện thoại:
Email:
Tổ bao gồm các bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin và Địa
Tổ trưởng: Hoàng Đình Thao
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
Tổ phó: 
Chuyên môn:
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 573