Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi

Tổ xã hội

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
MỸ THUẬT

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI                         ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT(HKI)  LỚP: 7 TRƯỜNG TH-THCS HỒNG HẠ            NĂM HỌC  2019-2020                                                                    Môn: Mĩ thuật                                                                        Thời gian làm bài: 45 phút                                                                        ĐỀ:   Em hãy vẽ một bức tranh đề tài “...

NGỮ VĂN

  PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI TRƯỜNG TH& THCS HỒNG HẠ              KIỂM TRA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI   NĂM HỌC 2019 – 2020               Môn : NGỮ VĂN – LỚP 9               Thời gian làm bài: 90 phút                (không kể thời gian...

NGỮ VĂN

   PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI TRƯỜNG TH& THCS HỒNG HẠ              BÀI VIẾT TLV SỐ 2 -  NĂM HỌC 2019 – 2020               Môn : NGỮ VĂN – LỚP 9               Thời gian làm bài: 90 phút                (không kể thời gian...

TIÊNG ANH

TRƯỜNG  TH&THCS HONG HA                 ĐỀ KIỂM TRA  1 TIẾT SỐ 1                                                                            NĂM HỌC 2019 – 2020                Môn : Tiếng Anh lớp 7                                                            Thời gian :45 phút Không kể thời gian giao đề)   Ful name: ……………………….. Class:7… Mark Remark I) Choose the word in...

TIẾNG ANH 9

  TRƯỜNG  TH&THCS HONG HA                 ĐỀ KIỂM TRA  1 TIẾT SỐ 1                                                                                      NĂM HỌC 2019 – 2020                Môn : Tiếng Anh lớp 9                                                            Thời gian :45 phút Không kể thời gian giao đề)   Ful name: ……………………….. Class:9… Mark Remark I. Choose the word whose...

TIẾNG ANH

TRƯỜNG  TH&THCS HONG HA                 ĐỀ KIỂM TRA  1 TIẾT SỐ 1                                                                                      NĂM HỌC 2019 – 2020                Môn : Tiếng Anh lớp 8                                                            Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề)   Ful name: ……………………….. Class:8… Mark Remark   I/. Choose the word that...

TIẾNG ANH

TRƯỜNG  TH&THCS HONG HA                 ĐỀ KIỂM TRA  1 TIẾT SỐ 1                                                                            NĂM HỌC 2018 – 2019                Môn : Tiếng Anh lớp 6                                                            Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề)   Ful name: ……………………….. Class:6… Mark Remark   I/ Choose the correct words...