Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối THCS

Thời khóa biểu khối THCS

Cập nhật lúc : 14:00 09/09/2019  
KHỐI THCS NĂM HỌC 2019-2020
Trường TH&THCS Hồng Hạ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....
Tải file