Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:29 29/08/2014  

Lên lịch báo giảng, TBDH năm học 2019-2020
Thầy cô lên lịch báo giảng năm học 2017-2018

Lưu ý: Tuần 1 (theo năm học) kể từ ngày 17-08-2015 tích chọn trong hệ thống tuần 34 của năm 2015

Hiện tại đã có tuần 1 năm học 2015-2016 chỉ làm mãu chưa có dữ liệu thầy cô vào nhập và cập nhật lại.

Làm tiếp các tuần tiếp theo

Số lượt xem : 426

Các tin khác